Personuppgiftspolicy (GDPR)

Personuppgiftspolicy

Vi värnar om människor som lever med hiv och deras närstående, men också om dig och alla andra som stödjer vår verksamhet. Här kan du läsa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
Noaks Ark Östergötland med organisationsnummer 802440-2912 på Teatergatan 3, 602 22 Norrköping är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Det är bara behörig personal på Noaks Ark som kan se och ta del av registrerade uppgifter. Det är bara personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete som får behörighet till uppgifterna. Vi sparar dessutom enbart relevant information för just det ändamål som det ska användas till. Det betyder att vi inte sparar uppgifter som vi inte behöver, det kan till exempel vara statistik för att veta om vi behöver ändra vår tillgänglighet på telefon eller för besök. Då kan inte enskilda personer identifieras. I våra register finns inga känsliga uppgifter registrerade så som sjukdomstillstånd, sexualitet eller etnicitet.
All hantering av personuppgifter styrs utifrån gällande personuppgiftslagstiftning enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

Frågor och svar

När samlar vi in dina personuppgifter?
Vi sparar bara relevanta uppgifter för ett specifikt ändamål. Det betyder att vi exempelvis sparar uppgifter när du skänker en gåva, anmäler dig till nyhetsbrev eller en utbildning. Vissa uppgifter sparar vi exempelvis statistik när du besöker våra digitala kanaler så som noaksark.org och sociala medier.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet. Det är exempelvis bara namn och mailadress om du anmäler dig till ett nyhetsbrev. För utbildningar sparar vi även adress, telefon nummer och om du eventuellt har någon allergi. Om du skänker pengar till oss (och inte vill vara anonym) sparar vi namn, adress, födelsedatum, epost, telefonnummer och uppgifter om gåvan. Det gör vi för att vi gärna vill kunna tacka för gåvor och hålla dig uppdaterad om hur vi arbetar. Vill man ge pengar varje månad sparar vi de endast de uppgifter som banken kräver för att kunna utföra dragningen. Dessa uppgifter får vi endast när du har lämnat ditt medgivande.
När du besöker våra digitala kanaler, exempelvis noaksark.org och sociala medier samlar vi in kommunikationsdata, typ av enhet, operativsystem, region, språkinställning och webbläsare som används. Dessutom samlar vi in tid och längd för besöket samt interaktionen som gjordes, för att vi ska kunna utveckla vårt arbete till att på bästa sätt möta de behov som finns.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Dina personuppgifter sparas endast så länge de är relevanta för respektive ändamål, eller så länge som du vill det. Du kan när som helst välja att bli borttagen ur vårt register.

Kontaktinformation
Har vi sparat en felaktig uppgift om dig? Kontakta oss så rättar vi det! Om du vill få ett få ett utdrag på de personuppgifter Noaks Ark Östergötland behandlar om dig, kan du skicka en skriftlig undertecknad begäran om det till nedan angiven adress. Du kan också kontakta oss om du vill avsäga dig utskick eller bli struken från vårt register.
Postadress: Noaks Ark Östergötland, Teatergatan 3, 602 22 Norrköping.
Mejladress: Evy.Tzanos@noaksark.org

Noaks Ark Östergötland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt