Om oss

Föreningen Noaks Ark Östergötland bildades i april 2008 och vi arbetar för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever med hiv samt förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Genom att öka medvetenheten och kunskapen om hiv, STI och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan vi lindra utsattheten i samhället för människor som lever med hiv och motverka utanförskap, stigma och diskriminering.

Tre verksamhetsområden:

• Psykosocial stödverksamhet till människor som lever med hiv och deras anhöriga
• Förebyggande verksamhet med preventivt informations- och utbildningsarbete om hiv, STI, SRHR-frågor och bemötande
• Testverksamhet för hivtest med snabbsvar i Norrköping och Linköping

Organisationens mål

I vår vision har människor goda kunskaper om hiv och spridningen har minskat. Det upplevs inte längre som skamligt att ha hiv. Livskvaliteten för dem som lever med hiv har förbättrats, personer bemöts med respekt och blir inte särbehandlade i samhället och i kontakten med myndigheter och hälso och sjukvården. Hälso och sjukvården har blivit bättre på att diagnostisera hivinfektioner.

 

Verksamhetsberättelse 2020

Noaks Ark Östergötland

Teatergatan 3, Stadshuset
602 22 Norrköping
Tel: 011- 443 37 00

Personal

Verksamheten Östergötland

Verksamhetschef
Evy Tzanos,  070-4445843
Evy.Tzanos@noaksark.org

Psykoterapeut
Ina Nyberg Gruffman, 073-960 22 34

 

 

Registrera dig för att få veta mer