Noak Ark Östergötland - Om oss

Om oss

Föreningen Noaks Ark Östergötland bildades i april 2008 och vi arbetar för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever med hiv samt förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Genom att öka medvetenheten och kunskapen om hiv, STI och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan vi lindra utsattheten i samhället för människor som lever med hiv och motverka utanförskap, stigma och diskriminering.

Tre verksamhetsområden:

• Psykosocial stödverksamhet till människor som lever med hiv och deras anhöriga
• Förebyggande verksamhet med preventivt informations- och utbildningsarbete om hiv, STI, SRHR-frågor och bemötande
• Testverksamhet för hivtest med snabbsvar i Norrköping och Linköping

Organisationens mål

I vår vision har människor goda kunskaper om hiv och spridningen har minskat. Det upplevs inte längre som skamligt att ha hiv. Livskvaliteten för dem som lever med hiv har förbättrats, personer bemöts med respekt och blir inte särbehandlade i samhället och i kontakten med myndigheter och hälso och sjukvården. Hälso och sjukvården har blivit bättre på att diagnostisera hivinfektioner.

Noaks Ark Östergötland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt