Hivtest

På Noaks Ark Östergötland kan du ta ett hivtest och få svar direkt.

Våra mottagningar ligger centralt belägna på Teatergatan 3, vid Stadsteatern i Norrköping och på Repslagaregatan 4, plan 5 i Linköping (Ungdomsmottagningens lokaler). Vi har öppet för drop-in i vissa onsdagar. Du kan vara anonym och hivtestet är gratis.

 

Så går testet till:

Testet tas med ett stick i fingret varpå blod samlas upp och stryks ut på en testremsa. Efter 15 min kan testresultatet avläsas. Medan vi väntar på svaret har vi tid för samtal och frågor.

Tidig diagnos viktig

Det är viktigt att tidigt få veta om man har hiv eftersom det ger möjlighet till bättre vård och behandling. Det bidrar även till minskad smittspridning. Hos oss kan du hivtesta dig enkelt, diskret och kostnadsfritt. På vår mottagning finns erfaren personal på plats för samtal och stöd. Noaks Ark nekar aldrig någon att testa sig, detta oavsett kön, ålder, ”grad” av riskbeteende eller om personen tillhör en riskutsatt grupp eller inte.

Våra tester

Vi använder så kallade snabbsvarstester, vilket innebär ett stick i fingret och att du får ditt svar inom 15 minuter. Testerna som vi använder – Abbot HIV-1/2 – är godkända av Läkemedelsverket och har samma tillförlitlighet som de tester som tas i armvecket och analyseras i ett laboratorium.

Kan jag testa mig direkt efter risk?

Snabbtestet vi använder reagerar på antikroppar mot hiv som hos de allra flesta kan upptäckas mellan tre till sex veckor efter smittillfället. Inom den svenska sjukvården finns riktlinjen att det ska ha gått åtta veckor efter risk för att testet ska ha största möjliga säkerhet. (Sex veckor vid laboratorie-baserade kombinationstester). Vi tycker inte att detta ska tolkas som att man måste vänta så långt tid efter risk med att testa sig. Vi förordar tidig testning även om testet kan behöva kompletteras med ett senare taget test.

In English

How the test is done

A rapid HIV test involves taking a small sample of blood from your finger and you will be given your results within 15 minutes. The test is free of charge and anonymous. While waiting for the results there is is time for advice and answering questions.

How soon after risk can HIV be detected?

Our rapid HIV tests are antibody tests. Antibodies are produced by your immune system when you’re exposed to viruses like HIV or bacteria. Most people, but not all, will develop detectable antibodies within 3 to 6 weeks of infection. The official, Swedish guidelines regarding rapid HIV-tests stipulates that there should elapse at least eight weeks after risk for an HIV negative result to be totally accurate. (Intravenous, laboratory tests six weeks). However, we recommend early testing, even if the test needs to be supplemented with a test taken at a later time.

Har du frågor om hiv eller om testmottagningar?

Ring Noaks Ark Direkt  020-78 44 40 , anonymt och gratis.
Det syns inte på din telefonräkning att du har ringt.
Eller ring Noaks Ark Östergötland: 070-4445843

Drop in hivtest

Linköping
Onsdagar kl 17.30-19.30
Repslagaregatan 4, plan 5, Ungdomsmottagningen
Ej alla onsdagar, se nedan för datum när mottagningen är öppen.

Norrköping
Onsdagar kl 17.30-19.30
Teatergatan 3, (vid Stadsteatern)
Ej alla onsdagar, se nedan för datum när mottagningen är öppen.
Tel: 070-4445843

Öppettider hivtestning

NORRKÖPING  2022

Onsdagar kl 17.30-19.30

v.33 17/8          Katja, Jane, Kerstin

v.35 31/8          Birgitta, Jane, Katja

v.37 14/9          Jane, Birgitta, Abdulkadir

v.39 28/9          Abdulkadir, Jane, Birgitta

v.41 12/10       Katja, Birgitta, Kerstin

v.43 26/10       Abdulkadir, Jane, Birgitta

v.44 2/11 Katja, Birgitta, Kerstin

v.46 16/11       Jane, Abdulkadir, Kerstin

v.48 30/11       Jane, Katja, Birgitta

v.50 14/12       Kerstin, Birgitta, Evy

 

 

LINKÖPING 2022

Onsdagar kl 17.30-19.30

v.34 24/8 Jane, Abdulkadir, Kerstin

v.36 7/9            Abdulkadir, Jane, Birgitta

v.38 21/9 Kerstin, Birgitta, Abdulkadir

v.40 5/10 Jane, Kerstin, Evy

v.42 19/10       Jane, Birgitta, Abdulkadir

v.45 9/11          Jane, Kerstin, Abdulkadir

v.47 23/11       Birgitta, Kerstin, Abdulkadir

v.49 7/12 Evy, Kerstin, Birgitta

Vi som arbetar med testning:

Kerstin Borg, Birgitta Pihl, Abdulkadir Ahmed, Jane Atieno, Katja Krauze, Evy Tzanos, Rickard Eriksson

Medicinskt ansvarig är leg. läkare Karin Festin