Varmt välkommen till Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland!

Vår förening har som övergripande målsättning att erbjuda kunskap och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för att främja en lustfylld, trygg och säker sexualitet, i syfte att förebygga ökningen av fall av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner.
Vi arbetar för att bekämpa fördomar om hur det är att leva med hiv för att minska stigma och diskriminering och på så vis motverka utanförskap. Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland utgår alltid ifrån ett sex – och samlevnadsperspektiv och kultur – och genusperspektiv.

Föreningen arbetar förebyggande med preventivt informations – och utbildningsarbete om hiv, Sexuellt överförbara infektioner, Sexuell och reproduktiv hälsa och bemötande.

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland har sitt säte i Göteborg.

Årsmöte 2019!

Onsdagen den 6 mars bjöd Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland in till årsmöte i våra nya lokaler på Kungsgatan 4 i centrala Göteborg. Vi gick igenom den godkända årsredovisningen och valde ny styrelse för kommande verksamhetsår.

På hemsidan kommer du inom kort se bilder på vår verksamhetsansvariga och valda styrelseledmöter. Håll koll!

Här kan du läsa årsredovisningen för 2018.

För mer information kontakta:
saga.khaghani(at)noaksark.org

Följ oss på Facebook och Instagram