Varmt välkommen till Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland!

Vår förening har som övergripande målsättning att erbjuda kunskap och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för att främja en lustfylld, trygg och säker sexualitet, i syfte att förebygga ökningen av fall av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner.
Vi arbetar för att bekämpa fördomar om hur det är att leva med hiv för att minska stigma och diskriminering och på så vis motverka utanförskap. Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland utgår alltid ifrån ett sex – och samlevnadsperspektiv och kultur – och genusperspektiv.

Föreningen arbetar förebyggande med preventivt informations – och utbildningsarbete om hiv, Sexuellt överförbara infektioner, Sexuell och reproduktiv hälsa och bemötande.

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland har sitt säte i Göteborg.

AKTUELLT

Minoritetsstress

Digital lunchföreläsning


Torsdag 20 maj, kl. 12.00-13.00
Via Zoom-länk. 

Att som del av en minoritetsgrupp vara utsatt, eller behöva vara på sin vakt och beredd på att bli utsatt eller ifrågasatt, leder för många till en psykosocial stress. Det är den stressen som av forskare kallas minoritetsstress.

Sara Sjölander är genusvetare med inriktning på intersektionella och postkoloniala perspektiv och projektleder för medlemsföreningen Flickaplattformen. Sara kommer genom sin föreläsning prata om minoritetsstress som begrepp, dels dess teoretiska bakgrund och dels hur det kan användas inom HBTQI+ och antirasistiska rörelser som ett verktyg för att synliggöra och sätta ord på konsekvenserna av att leva i marginalisering.

Anmälan krävs för att få länk, klicka här. 

Att leva med hiv idag

Digital lunchföreläsning


Tisdag 15 juni, kl. 12.00-13.00
Via Zoom-länk. 

Hur är det att leva med hiv idag? Vilka möjligheter finns? Vilka utmaningar kvarstår? Utifrån det aktuella kunskapsläget, rapporter och forskning, om hiv i Sverige presenterar Desireé Ljungcrantz, från enheten för sexuell hälsa och hivprevention vid Folkhälsomyndigheten, aspekter av dessa frågor.

Desireé Ljungcrantz förmedlar också erfarenheter av att leva med hiv i Sverige både utifrån berättelser, i form av självbiografier, egna erfarenheter och avhandlingen Skrubbsår: berättelser om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige.

Efter presentationen sker ett samtal som leds av Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland.

Anmäld dig här. 

Årsmöte

2021


Den 11 mars hade Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland digitalt årsmöte. Årsmötet gick igenom den godkända årsredovisningen, gick över framtagen verksamhetsplan och budget för kommande tre år och valde ny styrelse för kommande verksamhetsår.

Styrelse för Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland för 2021 består av :

Ordförande: Tristan Troby
Vice ordförande: Mikael Lundmark
Sekreterare: Sara Varghaei
Kassör: Zlatko Kurtagic
Styrelseledamot: Marie Hagberg
Styrelseledamot: Alice Vernersson
Styrelseledamot: Devan Hakeem

Årsredovisning kan läsas:

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland – Årsredovisning 2020

För att prenumerera på nyhetsbrev och få lägesuppdateringar, skriv in till: team@noaksark.org

Instagram