Varmt välkommen till Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland!

Vår förening har som övergripande målsättning att erbjuda kunskap och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för att främja en lustfylld, trygg och säker sexualitet, i syfte att förebygga ökningen av fall av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner.
Vi arbetar för att bekämpa fördomar om hur det är att leva med hiv för att minska stigma och diskriminering och på så vis motverka utanförskap. Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland utgår alltid ifrån ett sex – och samlevnadsperspektiv och kultur – och genusperspektiv.

Föreningen arbetar förebyggande med preventivt informations – och utbildningsarbete om hiv, Sexuellt överförbara infektioner, Sexuell och reproduktiv hälsa och bemötande.

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland har sitt säte i Göteborg.

AKTUELLT

Möter du unga nyanlända tjejer?


Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland fortsätter med projektet GIRL UP för andra året i rad. Med fokus på främjande och förebyggande insatser arbetar vi för att öka medvetenhet och kunskap för specifikt nyanlända unga tjejer kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, hiv och andra sexuellt överförbara infektioner för att främja en lustfylld trygg och säker sexualitet. Genom projektet arbetar vi också preventivt kring sexuellt riskbeteende och våld i nära relationer.

Har du en tjejgrupp i åtanke? Då har du nu möjlighet att boka in våra informatörer!
För mer info,

Hör av er till: team@noaksark.org

eller ring: 031-44 22 09.

Kontoret tar julledigt fram till 11 januari


Från 23 december fram till 11 januari tar kontoret julledigt.

Under året har ni kunnat följa vår verksamhet med både sociala och digitala aktiviteter, förebyggande föreläsningar och kunskapshöjande kampanjer.

Medan vi lyckats bedriva verksamhet inom rekommenderade riktlinjer till följd av covid-19 har det också varit ett av de mest intensiva och utmanande åren. Samtidigt har det på många sätt också varit ett imponerande verksamhetsår med mycket frivilligengagemang, flexibilitet och ihärdighet.

Nu tar vi julledigt på kansliet Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland och vill passa på att tacka för året som varit.

Läs gärna vårt julbrev undertecknat styrelseordförande Tristan Troby här.

För att prenumerera på nyhetsbrev och få lägesuppdateringar, skriv in till: team@noaksark.org

Instagram