Varmt välkommen till Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland!

Vår förening har som övergripande målsättning att erbjuda kunskap och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för att främja en lustfylld, trygg och säker sexualitet, i syfte att förebygga ökningen av fall av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner.
Vi arbetar för att bekämpa fördomar om hur det är att leva med hiv för att minska stigma och diskriminering och på så vis motverka utanförskap. Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland utgår alltid ifrån ett sex – och samlevnadsperspektiv och kultur – och genusperspektiv.

Föreningen arbetar förebyggande med preventivt informations – och utbildningsarbete om hiv, Sexuellt överförbara infektioner, Sexuell och reproduktiv hälsa och bemötande.

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland har sitt säte i Göteborg.

AKTUELLT

Transgender Day of Remembrance


Transpersoner är överrepresenterade i hivstatistik världen över, och hiv är en faktor som kan öka transpersoners redan förhöjda utsatthet för diskriminering och våld. I Colombia kämpar aktivister för rättvisa för Alejandra Monocuco – en transkvinna med hiv som förlorade livet som direkt konsekvens av fördomar, försummelse och strukturellt våld. Posithiva Gruppen har träffat aktivisterna för att ta reda på mer om Alejandras liv, öde och viktiga arv.

Digitalt samtal om hiv och covid-19


– Om olikheter och likheter kring de två pandemierna utifrån rädslor samt hur vi kan öka förståelsen och kunskapen kring hiv och covid-19

I samband med Världsaidsdagen bjuder World Aids Day-nätverket i Göteborg in till ett digitalt panelsamtal.

Vilka likheter och olikheter finns i samhällets hantering av covid-19 och hiv? Det här och flera andra frågor kommer diskuteras under samtalskvällen som anordnas i samband med World Aids Day. Vi pratar om de två pandemierna utifrån rädslor som finns och funnits samt hur vi kan öka kunskapen kring såväl hiv som covid-19.

Kvällen kommer att inledas av vår statsepidemiolog Anders Tegnell, som de flesta hört prata om covid-19, men som nu ska dela med sig av sina kunskaper om hiv samt hans reflektioner kring de båda pandemierna.

Därefter kommer vi ha panelsamtal med representanter från Positiva Gruppen Väst, Kulturtolkarna, Angered, och Smittskydd Västra Götaland. Panelen kommer samtala utifrån Sverige och det lokala perspektivet. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och vara delaktig i samtalet som publik.

Du deltar digitalt via länk. Länk skickas ut i god tid till er innan samtalet.
Tid för digitalt insläpp: kl. 17.45
Samtalet pågår mellan kl. 18.00-20.00

Länk skickas ut i förväg till era mejladresser

.

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland på Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.

PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.

För att prenumerera på nyhetsbrev och få lägesuppdateringar, skriv in till: team@noaksark.org

Instagram