07 jul 2020

Sverige: 8 hivdiagnoser i veckan

Under 2019 rapporterades 449 fall av hivinfektion vilket är något färre jämfört med 2018 (n=481) men i paritet med medelvärdet för de senaste 5 åren (2014-2018: genomsnitt 452 fall/per år).  Av samtliga fall rapporterade 17 procent  Sverige som smittland. Av de personer som fått infektionen utomlands angavs Thailand, Etiopien och Eritrea vara de vanligaste smittländerna. Bland personer som fått infektionen i Sverige uppgavs 53 procent ha smittats genom sex mellan män (MSM) och 35 procent genom heterosexuell kontakt. Utöver det uppgavs 10 procent ha infekterats via orena injektionsverktyg. De senaste åren har personer som smittats utomlands via sex mellan män kraftigt ökat.

Flest fall av hivinfektion rapporterades i åldersgruppen 30-39 år. Antal fall över 50 år har ökat de senaste åren. Under 2019 var medianåldern för rapporterad hivinfektion 38 år (spridning 0-75 år). Liksom tidigare år rapporterades totalt flest män med hivinfektion. Personer som rapporterar fått sin infektion i Sverige var i högre utsträckning män (74 procent) och hade en högre medianålder (45 år) än de som smittades utomlands. Liksom tidigare år rapporterades flesta fall från storstadsregionerna. Den största andelen (44 procent) rapporterades från region Stockholm, både bland personer som uppgivit smittland Sverige och bland de som fått infektionen utomlands.

Sammantaget rapporterades ungefär lika många fall under 2019 jämfört med senaste 10 år. Sedan 2010 har hivöverföring utomlands bland MSM ökat från cirka 50 fall till över 100 fall per år. Spridningen av hiv inom Sverige är fortsatt mycket begränsad.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Faktablad för statistik Sverige och världen är under arbete.


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt