Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hur ser attityderna ut?

Hur ser attityderna ut?

Ny studie om gaycommunityts inställning till hiv

Trots att behandlad hiv är smittfri vittnar medlemmar hos Posithiva Gruppen om att de återkommande avvisas, eller till och med möts av hat, i dejtingsammanhang på grund av sin hivstatus. Nu genomför Posithiva Gruppen tillsammans med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet en studie för att försöka få svar på hur attityder till hiv och personer som lever med hiv faktiskt ser ut bland homo- och bi- sexuella män idag.

Studien är en del i projektet Undetectable is the new negative: Hivstigma i gayrörelsen och kommer utöver forskningsartiklar resultera i en kampanj. Studien består av en enkät samt djupintervjuer och ställer frågor om attityder kring hiv och upplevelser av andras attityder kring hiv.

Projektet ägs av Posithiva Gruppen med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet som partners och ansvarig forskare är professor Anna Mia Ekström. Det finansieras med medel för arbete med psykisk hälsa via Region Stockholm.

För att läsa mer om studien och delta, besök www.hivattityd.se