Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

”Regeringen bör se över smittskyddslagen”

”Regeringen bör se över smittskyddslagen”

Regeringen bör se över om smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för personer som lever med hiv. Regeringen bör även låta ta fram förebyggande åtgärder för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Det anser socialutskottet, som riktar två tillkännagivanden till regeringen om detta. SD har invändningar mot ena förslaget till tillkännagivande.

Läs hela förslaget från socialutskottet här. (länk till Sveriges riksdag)

Hör Lena Nilsson Schönnesson, ordförande Riksförbundet Noaks Ark, kommentera informationsplikten och socialutskottets förslag. (länk till Sveriges Radio)