Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

”Stödet hemifrån var hela tiden fantastiskt”

”Stödet hemifrån var hela tiden fantastiskt”

Steve Sjöquist har levt med hiv i 32 år och har länge varit volontär inom Noaks Ark-rörelsen. Idag arbetar han som sjukhusdiakon på S:t Görans sjukhus.

”Hiv har ondskans tryne. För drabbade är det skam och skuld, men jag har haft fantastiska människor som stöttat. Dels inom läkarkåren, dels inom teologutbildningen, ja, egentligen alla.”

Så säger han i ett porträtt tecknat av Jon Voss, på QX.se.

Läs mer här.