Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Behandlad hiv överförs inte vid sex

Behandlad hiv överförs inte vid sex

Kampanjen U=U sprids över världen för att upplysa om att en person med välbehandlad hivinfektion inte kan överföra hiv till en partner vid oskyddat sex. U=U står för Undetectable = Untransmittable där undetectable, på svenska omätbar, betyder att personen har en så välfungerande behandling att hivvirus inte kan mätas med rutinprover.

U=U är ett av de viktigaste budskapen på flera decennier. Det finns ingen risk att få hiv från en partner som lever med hiv och som har en välfungerande behandling. Det gäller oavsett hur du har sex.

Oro för att hivinfektion ska överföras kan skapa problem i relationer. Att personer som lever med hiv utsätts för stigmatisering, diskriminering eller väljs bort som sexpartner på grund av hivstatusen är oförsvarligt och har alltid varit det. Men U=U sätter en gång för alla stopp för detta. Behandlad hiv överförs inte vid oskyddat sex.

Kondom fortsätter att vara ett bra skydd mot olika könssjukdomar, såsom klamydia, gonorré och syfilis. Men kondomen tillför inget ytterligare skydd för hiv mellan någon som har en välbehandlad hiv och någon som inte har hiv.

Läs mer (länk till Noaks Ark Stockholm)

Vetenskapliga referenser (pdf)

Tags:
,