Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Farväl och tack Janina

Farväl och tack Janina

Janina Ludawska har somnat in. En av Noaks Ark-historiens mest tongivande och betydelsefulla personer. Janina blev volontär inom Noaks Ark–rörelsen i mitten av 80-talet och var trots sin höga ålder fortfarande aktiv inom Noaks Ark i Stockholm tills för bara några år sedan. Vi minns hennes varma ögon, det skarpa intellektet och hennes pionjärinsatser när hon reste till Östeuropa med insamlade hivmediciner.

I flera länder, även i Europa, rådde i många år brist på hivläkemedel. Istället för att kasta bort överbliven medicin i Sverige samlade Janina in dem, förde noggranna anteckningar om preparaten och deras utgångsdatum och delade ut dem till kliniker som tacksamt tog emot medicinerna.

Många gånger var Janina också en förebild för sjukvårdpersonal som hade bristfälliga kunskaper om hiv och som ofta var rädda för patienterna.

Janina Ludawska föddes i Warszawa i Polen 1921. I samband med ett besök i Sverige nåddes hon av informationen om att Nazityskland hade anfallit hennes hemland. Andra världskriget hade brutit ut. Janina fick stanna i Sverige under kriget, men hennes familj dödades i judeförföljelserna, föräldrarna troligen i förintelselägret Treblinka.

2017 tilldelades Janina Ludawska Guldarken för sina insatser. När hon tog emot priset sa hon:

”Den här utmärkelsen har också en annan sida. Jag förlorade min son i aids 1986. Han var mitt allt, min stora kärlek. Jag kom till Noaks Ark i en mycket svår tid i mitt liv. Jag kan helt klart säga, att vore det inte för Noaks Ark, skulle jag inte ha överlevt.”

Noaks Ark hade inte varit detsamma utan Janina, och vi vet att hon betytt mycket för många.

Janina Ludawska skulle fyllt 98 år den 23 december.