Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Europride med Noaks Ark Stockholm

Europride med Noaks Ark Stockholm

I Stockholm vajar nu prideflaggor på såväl bussar som byggnader. Europride är här. Det är 20 år sedan Stockholm stod som värd, i år delas arrangemanget med Göteborg.

Har du vägarna förbi Stockholm kan du både grilla och dansa med Noaks Ark.

Läs mer om Noaks Ark Stockholms program.

Läs mer om Europride 2018.

Visste du att …

Första gången regnbågsflaggan officiellt visades var under San Fransisco Pride 1978. Den är skapad av konstnären Gilbert Barker. Den ursprungliga flaggan hade åtta färger, förutom de färger vi ser idag fanns också rosa (ovanför röda) och turkost (mellan grön och blå). Färgerna togs bort tidigt i flaggans historia av praktiska skäl.