Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Vi har stor respekt för din integritet

Vi har stor respekt för din integritet

Vi har alltid haft stor respekt för allas integritet – personer som lever med hiv, våra närstående och alla som stödjer vår verksamhet.

Idag stärks all hantering av personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Läs vår personuppgiftspolicy.