07 jun 2018

Personförsäkringar och hiv

Personförsäkring – kan jag ha det om jag lever med hiv?

Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv och Posithiva Gruppen har kontaktat några av de största försäkringsbolagen i Sverige för att få svar på några frågor om personförsäkringar till personer som lever med hiv. Försäkringsbolagen som vi varit i kontakt med är: Folksam, If, Trygg-Hansa och Länsförsäkringar. Exempel på personförsäkringar är livförsäkring, sjuk- och olycksförsäkring samt barnförsäkring.

Fråga #1:
Kan jag teckna personförsäkring såsom livförsäkring eller sjuk- och olycksförsäkring om jag har hiv?

Folksam uppger att man måste fylla i en hälsodeklaration om man vill teckna livförsäkring hos dem. Sedan skickas denna till ”riskbedömning”. Folksam informerar om att bedömningen alltid är individuell och att bedömningen beror på en helhetsbild av hälsan. De rekommenderar att man inkommer med en ansökan för att få reda på om man kan få livförsäkring.

Hos Länsförsäkringar måste man också fylla i en hälsodeklaration för att få livförsäkring. Vid riskbedömning av hälsodeklaration kollar man på huruvida man har en diagnos som utgör en fara för ens liv. Om de som bedömer hälsodeklarationen menar att man har det, så är det större chans att man nekas försäkring. Vid teckning av personskyddsförsäkring, så som olycksfall- och sjukförsäkring, samt barnförsäkring uppger Länsförsäkringar att hiv inte borde vara ett hinder. Man kommer dock inte hellre kunna få någon ersättning för sjukdomar och skador som skett innan man tecknat försäkringen. Bolaget kan ofta erbjuda ett skydd med undantag i villkoren för de sjukdomar och skador som redan skett. I de tillfällen där personer nekas olycksfall- och sjukförsäkring överhuvudtaget så är det för att personen är för sjuk eller har vart med om för många olyckor, uppger bolaget.

På frågan om huruvida personer som lever med hiv kan teckna livförsäkring informerar Trygg-Hansa om att hiv kan påverka riskbedömningen och att det kan vara svårt att få försäkring. Detta gäller främst livförsäkringen och sjukförsäkringen, men vid teckning av olycksfallsförsäkring spelar det ingen roll om man har hiv. Generellt kan man säga att om man har en skada från innan, kan man få nej eller klausuler i försäkringen. Detta gäller för allt ifrån knäskador till hiv, informerar Trygg-Hansa. Ett undantag/en klausul i försäkringen kan även gälla eventuella följdsjukdomar av hiv, då klausuler ofta sätts ”med följder”. Men man ser alltid på fall till fall, uppger bolaget.

If uppger att de kan erbjuda sjuk- och olycksfallsförsäkring till hivpositiva kunder, men att det alltid krävs en hälsoprövning.

Sammanfattning: Försäkringsbolagen har något olik praxis när det gäller frågor om livförsäkring. Några av bolagen uppmanar personer som lever med hiv att ansöka om försäkring då en individuell bedömning ändå kommer göras, medan andra uppger att man troligtvis inte kan få försäkring som kräver hälsodeklaration. Vad gäller olycksförsäkring eller andra personförsäkringar där hälsodeklaration ej krävs, verkar det inte spela någon roll om man har hiv eller inte. På konsumenternas.se kan man läsa att försäkringsbolagen har rätt att kräva att du fyller i en hälsodeklaration i samband med ansökan om personförsäkringar som sjuk-, liv- eller barnförsäkringar. Om du inte beviljas försäkringen måste bolaget dock motivera sitt beslut. Om du är missnöjd med bolagets beslut har du möjlighet att få saken prövad i domstol.

Fler frågor och svar hittar du på Kunskapsnätverkets hemsida.

Text: Johanne Hoffart/Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt