Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Noaks Ark i siffror

Noaks Ark i siffror

 • 40 000 kondomer delades ut 2017
 • 23 596 unika besökare på noaksark.org
 • 7 000 broschyrer och foldrar har producerats
 • 2 507 hivtester utfördes på Noaks Arks mottagningar
 • 2 400 personer nåddes av hivinformation genom Noaks Ark Norra Norrland
 • 1 600 personer deltog på Riksförbundets föreläsningar
 • 1 067 samtal kom till Noaks Ark Direkt
 • 133 volontärer engagerade sig i Noaks Ark Småland & Halland
 • 98 nationaliteter finns representerade bland personer som testade sig på Noaks Ark Stockholm
 • 60 nationaliteter finns bland besökarna på Noaks Ark Stockholms stödverksamhet
 • 44 gånger publicerades vi i massmedia
 • 15 minuter tar ett hivtest med snabbsvar
 • 14 språk finns översatta i våra broschyrer
 • 7 Noaks Ark-föreningar finns i Sverige, från Malmö till Luleå
 • 020-78 44 40 är numret till Noaks Ark Direkt om du vill prata med någon om hiv.

Ur verksamhetsberättelsen 2017.
Ladda ner den här (pdf)

Tags: