Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Nya förbundsstyrelsen

Nya förbundsstyrelsen

Så här ser vår förbundsstyrelse ut, från och med förbundsstämman 2018:

Översta raden från vänster: Per Svensson (ersättare Noaks Ark Syd), Åse Lindgren (ledamot Norra Norrland), Tristan Troby (ledamot Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland), Britt-Marie Falk (ledamot Noaks Ark Småland & Halland), Beatrice Leuwe Fotso (ledamot Noaks Ark Syd), Klara Fuchs (ersättare Norra Norrland).

Sittande från vänster: Abdulkadir Ahmed (ledamot Noaks Ark Östergötland), Lena Nilsson Schönnesson (förbundsordförande), Anders Karlsson (ledamot Noaks Ark Stockholm).

På bilden saknas: Lars Håkan Nilsson (vice ordförande, Södra Norrland), Malin Stenström (ersättare Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland), Solveig Danielsson-Ekbom (ersättare Noaks Ark Stockholm), Malin Lauber (ersättare Noaks Ark Småland & Halland).