Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Visste du detta om kvinnor och hiv?

Visste du detta om kvinnor och hiv?

Inför 8 mars informerade vi genom sociala medier hur situationen bland kvinnor och hiv ser ut, under rubriken ”Visste du att …”. Flera har hört av sig i efterhand som inte har sociala medier, och vill att vi lägger ut dem. Håll till godo.

(Bilden är från seminariet ”Kvinnor och hiv”, som arrangerades av Noaks Ark Stockholm och Riksförbundet Noaks Ark. Från vänster Pernilla Albinsson, hivsjuksköterska Huddinge sjukhus, Suzann Larsdotter, sexolog på RFSU, Queen Abera, sjuksköterskestuderande och moderator Lennie Lindberg, verksamhetschef Noaks Ark Stockholm.)

Visste du att …

… 17,8 miljoner kvinnor världen över lever med hiv.

… tre kvinnor i veckan får sin hivdiagnos i Sverige.

… den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i reproduktiv ålder globalt, är aidsrelaterade sjukdomar. (UNAIDS)

… varje minut får en kvinna hiv. Varje år får närmare 1,8 miljoner personer hiv. Eftersom mycket bra mediciner gör att allt färre dör i aids, blir det allt fler som lever med hiv.

… kvinnor med hiv kan bli gravida genom samlag utan att partnern eller barnet får hiv, tack vare mycket bra mediciner.

… framgångsrik behandling innebär att mammor med hiv kan föda genom vanlig vaginal förlossning, utan risk för att barnet får hiv, medan man tidigare förlöste genom kejsarsnitt.

… den som lever med hiv och står under behandling inte får hjälp med assisterad befruktning i alla landsting. Detta trots att hiv under sådana förutsättningar inte överförs till barnet under graviditeten

… i Sverige lever idag omkring 7500 personer med hiv. Nästan 3000 är kvinnor. Queen är en av dem.
Läs intervjun med henne här.