Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Miniföreläsningar – Hiv i familjen

Miniföreläsningar – Hiv i familjen

Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar, obefogad rädsla och avståndstagande. Det gäller i kontakter med myndigheter, på arbetet och privat. För familjer som lever med hiv påverkar detta barn och ungas livssituation, direkt eller indirekt. Det kan vara svårt att leva med en hemlighet.

Välkommen att ta del av tre korta föreläsningar under rubriken Att leva med hiv i familjen – ett liv utan rädsla, ur olika perspektiv.

Videokonferensen riktar sig främst till personal inom vård och omsorg.

Introduktion av Bodil Sjöström, kommunikatör, Riksförbundet Noaks Ark.

 

Föräldraskap och hiv. Erfarenhet från projektet Familjearken, Erica Kanon projektledare, Noaks Ark Stockholm.

 

Våga Vara, Arbete med barnfamiljer, Margarita Lopez, Noaks Ark Syd.

 

Graviditet, assisterad befruktning, mödrahälsovård och modersmjölkersättning till nyfödda barn. Lena Rolfhamre, leg. barnmorska, Mödravårdsenheten, Stockholms läns landsting.