Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hivinformation på 13 språk

Hivinformation på 13 språk

Noaks Ark strives to reduce the spreading of HIV and other sexually transmitted diseases.  We provide support for people living with HIV and to those close to them. We also provide education, information and advice. We offer Rapid HIV testing, provide individual support and arrange social activities.

We provide information about HIV in 13 languages. (Read more)

Do you have questions about HIV or other sexually transmitted and blood-borne diseases?
Call Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. The call is free of charge and you can be anonymous. The call will not be registered at your telephone bill, if you call us from within Sweden. If you call from abroad, the number is +46 771 78 44 40. (Your call will then be charged from your telephone company.) You can also send your questions to direkt@noaksarg.org