19 jan 2018

Noaks Ark = hivuniversitet

Nu är kursen ”Hiv – med individen i fokus ur ett globalt perspektiv” (7,5 p) igång. Våra lokaler fylldes till sista plats när professor Anna Mia Ekström välkomnade.

Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för Folkhälsovetenskap (Global Hälsa/IHCAR) på Karolinska Institutet och Noaks Ark.

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • känna till hivepidemins ursprung och historia
  • förstå skillnaden mellan hivincidens och hivprevalens samt att kunna tillämpa begreppen korrekt
  • känna till hur hivepidemin ser ut i olika delar av världen och att kunna jämföra detta med hivepidemin i Sverige
  • förstå och kunna kontextualisera sambandet mellan sexualitet och hiv, olika typer av riskbeteenden och hiv samt alternativ för hivprevention
  • kunna tolka hivepidemin ur ett globalt folkhälso- och fattigdomsperspektiv
  • känna till principerna och komplexiteten bakom forskningen kring hivvaccin
  • känna till principerna och komplexiteten för antiretroviral behandling av hiv/AIDS
  • kunna diskutera kring basala moralfilosofiska begrepp, mänskliga rättigheter och skyldigheter som berör hiv
  • med empati och respekt försöka förstå hur det kan vara att leva med hiv

Läs mer här.


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt