Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Janina Ludawska tilldelas Guldarken

Janina Ludawska tilldelas Guldarken

Riksförbundet Noaks Arks utmärkelse Guldarken delas årligen ut för förtjänstfulla insatser som bidragit till en begränsning av hiv och dess konsekvenser. I samband med internationella aidsagen 1 december utdelas priset till hivaktivisten Janina Ludawska, 96 år, från Tensta.

Janina Ludawska tillhör Sveriges tidigast engagerade volontärer inom hivprevention och psykosocialt stöd riktat till personer som lever med hiv. Janina blev aktiv inom Noaks Ark–rörelsen i mitten av 80-talet och är trots sin höga ålder fortfarande aktiv inom Noaks Ark i Stockholm. Hennes pionjärinsatser inkluderar ett stort antal resor till Östeuropa med insamlade hivmediciner.

I flera länder, även i Europa, rådde i många år brist på hivläkemedel. I stället för att kasta bort överbliven medicin i Sverige samlade Janina in dem, förde noggranna anteckningar om preparaten och deras utgångsdatum och delade ut dem till kliniker som tacksamt tog emot medicinerna.

Många gånger var Janina också en rollmodell för sjukvårdpersonal som hade bristfälliga kunskaper om hiv och som ofta var rädda för patienterna.

Janina Ludawska föddes i Warszawa i Polen 23 december 1921. I samband med ett besök i Sverige nåddes hon av informationen om att Nazityskland hade anfallit hennes hemland. Andra världskriget hade brutit ut. Janina fick stanna i Sverige under kriget, men hennes familj dödades i judeförföljelserna, föräldrarna troligen i förintelselägret Treblinka.

– Det är fina ord ni säger om mig, men den här utmärkelsen har också en annan sida. Jag förlorade min son i aids 1986. Han var mitt allt, min stora kärlek. Jag kom till Noaks Ark i en mycket svår tid i mitt liv. Jag kan helt klart säga, att vore det inte för Noaks Ark, skulle jag inte ha överlevt, säger Janina Ludawska.

Janina Ludawska tog emot Guldarken av Noaks Ark Stockholms ordförande, tidigare sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg i samband med internationella aidsdagen.