16 nov 2017

”Mått på hälsoupplevelser saknas”

Rupert Whitaker- läkare, aktivist och själv en person som lever med hiv – i Terrence Higgins Trust i London gav oss perspektivet att sjukvården inte förstått om patientens önskan att få makt att själv kunna följa sin egen upplevda hälsosituation. Men man kan följa rent medicinska data. Vi har inte en rationell design av vården från patientperspektiv. Att somatiska vårdinsatser och psykiatriska insatser är åtskiljda är inte i patientens intresse. Ändå vet vi att psykiskt välbefinnande och depressioner har betydelse för livskvaliteten. Vården borde utformas utifrån patienters behov och olika specialister finnas samlade så patientens väg inte kantas av hinder mellan vårdenheter. Forskning kring detta behövs. Det saknas mått på hälsoupplevelser, vi har inga enkla appar där vi kan registrera självupplevd hälsa och även kan föra in sjukvårdens data. Ska vi ge patienten makt och känna att de påverkar sin livssituation har sjukvården en bit kvar. Ge förståelse och ge verktyg! Lyssna mer på dem som berörs av hiv var Whitakers budskap.

Berättat för Birgitta Rydberg, ordförande Noaks Ark Stockholm


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt