Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Volontär

Ge oss lite av din tid. Välkommen att engagera dig i Noaks Arks arbete.
Genom våra frivilliga medarbetare kan vi hjälpa fler människor och ta till vara en bredare kompetens än vad som vore möjligt med enbart anställd personal.

Alla är välkomna

Att arbeta som volontär innebär att du erbjuder dina tjänster frivilligt och utan ersättning. Alla, oavsett utbildning eller yrkesbakgrund, är välkomna att söka till volontäruppdrag på Noaks Ark. Säkert har du erfarenheter och kunskaper som är värdefulla för Noaks Ark. Har du erfarenhet av hiv/aids är det ett plus men inget krav. Huvudsaken är att du är motiverad och vill göra skillnad.

Vi som arbetar på Noaks Ark har skiftande yrkesbakgrund. Bland personal och volontärer finns bland annat läkare, sjuksköterskor, socionomer, undersköterskor, lärare, snickare och präster. Självklart har både personal och volontärer tystnadsplikt.

Exempel på volontäruppdrag varierar. Det kan vara att hjälpa till vid middagar eller på våra testmottagningar, vara kursvärd eller hjälpa oss att sprida information genom sociala medier. Du måste inte besöka Noaks Ark för att hjälpa till. Du kan engagera din arbetsplats genom att starta en sponsordag, boka föreläsning, eller komma på studiebesök.

Intresserad? Hör av dig till din lokala Noaks Ark, du hittar oss här.