VÄN MED VIRUS

VÄN MED VIRUS

VÄN MED VIRUS – ETT PROJEKT OM HIV

UR ETT BARN- OCH FÖRÄLDRAPERSPEKTIV

Vän med virus – ett projekt om hiv ur ett barn- och föräldraperspektiv. Ett samlat material för både barn, unga och vuxna i form av böcker, film och en webbapp som på ett vardagligt och fantasifullt sätt knyter ihop samtal och fakta om hiv. 

Böcker på svenska och engelska (4-6 respektive 7-9 år)

Mitt nya plåster (4-6 år)

Mitt nya plåster (4-6 år)

I huset bredvid mig bor Salem. Han är min bästa vän. Vi brukar gunga och fundera på olika saker. På mitt plåster, Salems lösa tand, enhörningar och hiv. Salem undrar hur hiv känns och hur det ser ut. Jag ska berätta!

“Mitt nya plåster” är en bok som introducerar, normaliserar och hjälper dig att prata om hiv i vardagen. Boken är en del av projektet ”Vän med virus” som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Något jag vill berätta (7-9 år)

Något jag vill berätta (7-9 år)

Adam tänker på det där med att vissa saker är lätta och andra svåra att berätta. Något kan kännas mjukt, och pirrigt att säga. Som en viskning i någons öra. Andra saker kan kännas hårt och lite läskigt att berätta, som när han gjort något han inte får. Det kan kännas härligt och stort också, något han vill berätta för hela världen.

”Något jag vill berätta” är en bok som introducerar, normaliserar och hjälper dig att prata om hiv i vardagen. Boken är en del av projektet ”Vän med virus” som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

My new band-aid (4-6 years)

My new band-aid (4-6 years)

In the house, next door to mine lives Salem. He is my best friend. We usually swing and think about different things. Like my band-aid, Salem’s loose tooth, unicorns and HIV. Salem wonders how HIV feels like, and what it looks like. I will tell you!

This book introduces, normalizes and helps you talk about HIV in your everyday life. It is part of the project “Vän med Virus”, financed by Allmänna Arvsfonden.

Something I want to tell you (7-9 years)

Something I want to tell you (7-9 years)

Adam thinks about the fact that some things are easy and others difficult to tell. Something can feel soft and bubbly to say. Like, a whisper in someone’s ear. Other things can feel hard and a little scary to tell, like when he has done something he is not supposed to. It can feel wonderful and big too, (like) something he wants to tell the whole world.

This book introduces, normalizes and helps you talk about HIV in your everyday life. It is part of the project “Vän med Virus”, financed by Allmänna Arvsfonden.

Bläddra i böckerna på svenska

En animerad film om att leva med hiv (10-12 år)

En webbapplikation som normaliserar och hjälper dig att prata om hiv i vardagen (från 13 år)

Se webbapplikationen

OM PROJEKTET

Noaks Ark Stockholm, Barnhivcentrum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Amphi Produktion AB samverkar i projektet. Projektet är finansierat av Arvsfonden och pågår mellan 2019–2022.

Syftet med Vän med virus är att producera stödmaterial som synliggör barn och familjer som lever med hiv på ett sätt som förmedlar att samtal om hiv inte behöver vara svårt. Målet är att utveckla en serie samtalsverktyg för barn och familjer, med barn och familjer som lever med hiv. Vi vill att den kunskap och det stöd som många familjer söker i samtal om hiv ska vara tillgängliga i vardagen för alla som behöver och vill prata om hiv som i samtal med barn, med närstående, med vänner och med vården.

INKLUDERANDE

Det är viktigt att barn och familjer som lever med hiv synliggörs på ett trovärdigt sätt som skapar igenkänning för stora och små. Detta görs exempelvis genom att anpassa materialet till barn och familjers majoritetsspråk och barns ålder.

MED BARNPERSPEKTIVET

Barn som lever med hiv idag är den första generationen som växer upp med hiv som en kronisk infektion. För att inkludera barn i viktiga samtal som berör dem själva, utvecklar vi material som enkelt kan integreras i barns vardag i form av barnböcker, en animerad film och en webbapplikation.

Materialet berör de känslomässiga och intellektuella utmaningar som barn och föräldrar själva upplever i samtal om hiv. I slutet av projektet kommer materialet bestå av fyra stödverktyg som kan hjälpa till i samtal om hiv: två barnböcker, en animerad film samt en tillhörande webbapplikation som för målgruppen kan främja värdefulla reflektioner och diskussioner.

MED TILLGÄNGLIGHET

Vi kommer sprida materialet till familjer som lever med hiv och till yrkesverksamma som möter eller arbetar med målgruppen i vardagen, i skolan och inom hälso- och sjukvården.

SAMARBETAR MED EXPERTER

Vi har ett långvarigt samarbete med Barnhivcentrum som är ett nationellt kunskaps- och resurscenter och en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Barnhivcentrum har i flera år drivit bland annat Hivskolan som är en utbildningsverksamhet och en mötesplats i lägerform, för alla barn (10 – 12 år) och ungdomar (10 – 18 år) som lever med hiv och som bor i Sverige. Amphi Produktion AB är ett produktionsbolag som har lång erfarenhet av att producera normkritiskt och intersektionellt material för företag, kommuner och organisationer över hela landet.