VÄN MED VIRUS – ETT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ATT SYNLIGGÖRA BARN OCH FAMILJER SOM LEVER MED HIV

Noaks Ark Stockholm, Barnhivcentrum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Amphi Produktion AB samverkar. Projektet är finansierat av Arvsfonden och pågår mellan 2019–2022.

OM PROJEKTET

Syftet med Vän med virus är att producera stödmaterial som synliggör barn och familjer som lever med hiv på ett sätt som förmedlar att samtal om hiv inte behöver vara svårt. Målet är att utveckla en serie samtalsverktyg för barn och familjer, med barn och familjer som lever med hiv. Vi vill att den kunskap och det stöd som många familjer söker i samtal om hiv ska vara tillgängliga i vardagen för alla som behöver och vill prata om hiv som i samtal med barn, med närstående, med vänner och med vården.

Materialet kommer beröra de känslomässiga och intellektuella utmaningar som barn och föräldrar själva upplever i samtal om hiv. I slutet av projektet kommer materialet bestå av fyra stödverktyg som kan hjälpa till i samtal om hiv: två barnböcker, en animerad film samt en tillhörande webbapplikation som för målgruppen kan främja värdefulla reflektioner och diskussioner.

HUR VI ARBETAR

INKLUDERANDE

Det är viktigt att barn och familjer som lever med hiv synliggörs på ett trovärdigt sätt som skapar igenkänning för stora och små. Detta görs exempelvis genom att anpassa materialet till barn och familjers majoritetsspråk och barns ålder.

MED TILLGÄNGLIGHET

Vi kommer sprida materialet till familjer som lever med hiv i första hand, men även till yrkesverksamma som möter eller arbetar med målgruppen i vardagen, i skolan, och inom hälsosjukvården.

MED BARNPERSPEKTIVET

Barn som lever med hiv idag är den första generationen som växer upp med hiv som en kronisk infektion. För att inkludera barn i viktiga samtal som berör dem själva, utvecklar vi material som enkelt kan integreras i barns vardag i form av barnböcker, en animerad film och en webbapplikation.

SAMARBETAR MED EXPERTER

Vi har ett långvarigt samarbete med Barnhivcentrum som är ett nationellt kunskaps- och resurscenter och en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Barnhivcentrum har i flera år drivit bland annat Hivskolan som är en utbildningsverksamhet och en mötesplats i lägerform, för alla barn (10 – 12 år) och ungdomar (10 – 18 år) som lever med hiv och som bor i Sverige. Amphi Produktion AB är ett produktionsbolag som har lång erfarenhet av att producera normkritiskt och intersektionellt material för företag, kommuner och organisationer över hela landet. 

PÅ GÅNG | AKTIVITETER

För att kunna fortsätta med utveckling och produktion av projektmaterialet har vi gjort ett urval av familjer som hjälper oss på vägen, genom intervjuer och feedback. Vi återkommer med nya datum för familjeaktiviteter när situationen i samhället har blivit bättre.

  KONTAKTPERSONER I PROJEKTET

  Noaks Ark Stockholm

  Gustav Eli
  Projektkoordinator
  Telefon: 0707-34 69 32
  Mejl: gustav.eli(at)noaksark.org

  Barnhivcentrum

  Vendela Hagås
  Legitimerad sjuksköterska och familjebehandlare
  Mejl: vendela.hagas@sll.se

  Lina Stocke
  Kurator
  Mejl: lina.stocke@sll.se

  Hemsida barnhiv

  Amphi Produktion AB

  Alve Lindenbaum
  Producent
  Mejl: alve.lindenbaum@amphi.se
  Hemsida Amphi