VÄN MED VIRUS – ETT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ATT SYNLIGGÖRA BARN OCH FAMILJER SOM LEVER MED HIV

Noaks Ark Stockholm, Barnhivcentrum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Amphi Produktion AB samverkar. Projektet är finansierat av Arvsfonden och pågår mellan 2019–2022.

OM PROJEKTET

Syftet med Vän med virus är att producera stödmaterial som synliggör barn och familjer som lever med hiv på ett sätt som förmedlar att samtal om hiv inte behöver vara svårt. Målet är att utveckla en serie samtalsverktyg för barn och familjer, med barn och familjer som lever med hiv. Vi vill att det kunskap och stöd som många familjer söker i samtal om hiv ska vara tillgänglig i vardagen för alla som behöver och vill prata om hiv som i samtal med barn, med närstående, med vänner och med vården.

Materialet kommer beröra de känslomässiga och intellektuella utmaningar som barn och föräldrar själva upplever i samtal om hiv. I slutet av projektet kommer materialet bestå av fyra stödverktyg som kan hjälpa till i samtal om hiv: två barnböcker, en animerad film samt en tillhörande webbapplikation som för målgruppen kan främja värdefulla reflektioner och diskussioner.

HUR VI ARBETAR

INKLUDERANDE

Det är viktigt att barn och familjer som lever med hiv synliggörs på ett trovärdigt sätt och som skapar igenkänning för stora och små. Detta görs exempelvis genom att anpassa materialet till barn och familjers majoritetsspråk och barns ålder.

MED TILLGÄNGLIGHET

Vi kommer kommer sprida materialet till familjer som lever med hiv i första hand, men även till yrkesverksamma som möter eller arbetar med målgruppen i vardagen, i skolan, och inom hälsosjukvården.

MED BARNPERSPEKTIVET

Barn som lever med hiv idag är den första generationen som växer upp med hiv som en kronisk infektion. För att inkludera barn i viktiga samtal som berör dem själva, utvecklar vi material som enkelt kan integreras i barns vardag i form av barnböcker, en animerad film och en webbapplikation.

SAMARBETAR MED EXPERTER

Vi har ett långvarigt samarbete med Barnhivcentrum som är ett nationellt kunskaps- och resurscenter och en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Barnhivcentrum har i flera år drivit bland annat Hivskolansom är en utbildningsverksamhet och en mötesplats i lägerform, för alla barn (10 – 12 år) och ungdomar (10 – 18 år) som lever med hiv och som bor i Sverige. Amphi Produktion AB är ett produktionsbolag som har lång erfarenhet av att producera normkritisk och intersektionell material för företag, kommuner och organisationer över hela landet. 

PÅ GÅNG | AKTIVITETER

På grund av coronakrisen har vi skjutit fram på våra familjeaktiviteter till sensommaren/hösten, 2020. För att kunna fortsätta med utveckling och produktion av projektmaterialet har vi gjort ett urval av familjer som hjälper oss på vägen, genom intervjuer och feedback. Vi återkommer med nya datum för familjeaktiviteter när situationen i samhället har blivit bättre.

KONTAKTPERSONER I PROJEKTET

Noaks Ark Stockholm

Queen Abera
Projektkoordinator
Telefon: 072–077 60 75
Mejl: queen.abera(at)noaksark.org

Barnhivcentrum

Vendela Hagås
Legitimerad sjuksköterska och familjebehandlare

Mejl: vendela.hagas@sll.se

Lina Stocke
Kurator

Mejl: lina.stocke@sll.se

Hemsida barnhiv

Amphi Produktion AB

Alve Lindenbaum
Producent

Mejl: alve.lindenbaum@amphi.se
Hemsida Amphi