Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

QX om hiv

QX om hiv

I senaste numret av QX uppmärksammas att det snart är 40 år sedan den första personen i Sverige fick diagnosen aids.

Träffa Gustav, 23 år, som fick redan på att han hade hiv i juli förra året, och Roger ordförande för Posithiva Gruppen som fick hiv på 80-talet.

 

Läs hela tidningen här.

Tags: