26 nov 2021

Hiv i familjen

Med utgångspunkt från FN:s barnkonvention vill Noaks Ark-föreningarna lyfta fram barnens situation i familjer som lever med hiv i Sverige.

I  dag lever 130 barn med hiv i Sverige och därutöver finns många barn i familjer där en eller båda föräldrarna har hiv. Oavsett vem som lever med hiv berörs hela familjen.

Under en kampanj i samband med internationella aidsdagen lyfter vi fram barnens rätt att få uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i beslut som rör dem själva.

Vi tillhandahåller också ett stödmaterial som underlättar att kunna prata om hiv med barn. Materialet vänder sig till både barn, unga och vuxna i form av böcker, film och en webbapp som på ett vardagligt och fantasifullt sätt knyter ihop samtal och fakta om hiv. Du kan bekanta dig med materialet nedan och även beställa det hem.

Läs mer.


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt