01 nov 2021

Nytt statistikblad

Under 2020 rapporterades 364 fall av hivinfektion. Antalet diagnostiserade hivfall minskade med 18 % i Sverige under covidåret 2020. Övriga sexuellt överförda infektioner visar dock inte motsvarande tecken på att minska, vilket kan tyda på att minskad tillgång till hivtestning under covidpandemin kan ha bidragit till minskningen. En annan möjlig bidragande omständighet är ett minskat resande under pandemin.

Spridningen av hiv inom Sverige är begränsad. Av samtliga hivöverföringar rapporterades 15 procent ha skett i Sverige. Av de personer som fått infektionen utomlands angavs Thailand, Kenya och Eritrea vara de vanligaste smittländerna.

39 procent av fallen under 2020 hade överförts genom heterosexuella kontakter, 31 procent genom sex mellan män (MSM) och 4 procent genom orena injektionsverktyg. För en stor andel, 20 procent, saknas ännu informationen.

Flest fall av hivinfektion rapporterades i åldersgruppen 30-39 år. Under 2020 var medianåldern för rapporterad hivinfektion 39 år (spridning 1-79 år).

I motsats till den globala spridningen av hiv rapporterades flest män med hivinfektion i Sverige. Personer som fått infektionen i Sverige var i högre utsträckning män (69 procent) och hade en högre medianålder (44,5 år) än de som fått infektionen utomlands.

De flesta fallen rapporterades från storstadsregionerna. Den största andelen (37 procent) rapporterades från region Stockholm, både bland personer som uppgivit att de fått hiv Sverige och bland de som fått infektionen utomlands.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Faktablad för statistik Sverige och världen hittar du här. Behöver du en utskriftsvänlig version, klicka här.


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt