Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Forskningsprojekt om läkemedel

Forskningsprojekt om läkemedel

Är du en person som regelbundet använder tre eller fler läkemedel eller hjälper du en anhörig/närstående med dennes läkemedel? Delta gärna i denna nationella enkät om hur du upplever information och hantering av dina eller din närståendes läkemedel (tar ca 5-10 minuter). Motsvarande enkät besvaras också av läkare, sjuksköterskor och apotekspersonal för att kartlägga hur informationen kring våra läkemedel fungerar i Sverige idag. I enkäten tas den nya Nationella läkemedelslistan upp, men inga förkunskaper om denna behövs. Forskningsprojektet genomförs av forskare vid Linnéuniversitetet på uppdrag av E-hälsomyndigheten.Via länken nedan kommer du till enkäten där du också får mer information om studien, hur vi hanterar data från enkäten och kontaktuppgifter till ansvarig forskare.

Länk till enkät:  https://survey.lnu.se/lakemedelslistaPAN