Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Amanda Netscher ny förbundsordförande

Amanda Netscher ny förbundsordförande

Under helgens årsstämma tillträdde Amanda Netscher som ny ordförande för Riksförbundet Noaks Ark. Med en bakgrund inom srhr, prevention och med ett stort engagemang fyller hon en viktig funktion i styrelsen och blir en stor tillgång för organisationen. Till vice ordförande valdes Tristan Troby.

Amanda Netscher är sociolog och har en bred erfarenhet från civilsamhället och från myndighetssverige. Idag arbetar hon på Länsstyrelsen med regional och nationell kommunikation gällande den tillfälliga covid-19 lagen. Dessförinnan med förebyggande insatser när det gäller sociala utvecklingsfrågor.

Amanda har tidigare suttit som ordförande för RFSU Stockholm och som ledamot i flera viktiga organisationer så som Ecpat, UNWomen Sverige, Svensk förening för sexologi och Läsfrämjarinstitutet. Ordförandeposten i Noaks Ark styrelse ser hon som en möjlighet att utveckla sitt engagemang i srhr-frågor.

– Wow tänk att jag fått förtroendet att leda Noaks Ark tillsammans med ett sånt professionellt gäng! Hiv- och sti-frågor har alltid intresserat mig och varit en del av både min studietid och mitt arbetsliv. Jag kommer bidra med all min erfarenhet från till exempel Venhälsan i Stockholm, Sexualmediciskt centrum på Karolinska Universitetssjukhuset och på RFSU och känner mig oerhört hedrad över att få bli en del av Noaks Arks Riksförbund, säger Amanda Netscher.

Till vice ordförande valdes Tristan Troby, tidigare ledamot i Riksförbundet Noaks Ark, nuvarande ordförande i Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland. Tristan har varit engagerad i hivfrågan sedan 1989 och bland annat arbetat som hivsamordnare inom Göteborg stad och informations- och projektledare på RFSL-rådgivningen. Han har dessutom varit ”Coordinator of AIDS-programme for Kurdistan” genom Kurdistans hälsoministerium, Irak.

Pressmeddelande (pdf)