Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Lärdomar från ”den glömda epidemin”

Lärdomar från ”den glömda epidemin”

Jose Catalan och Damien Ridge drar lärdomar och paralleller från hivepidemin till coronapandemin i en artikel publicerad i The Psycholgist.

News of the development and availability of effective vaccines against Covid-19 offers hope at a time when we are demoralised by the health, social, and economic impact of the pandemic. Encouraging as this news is, we know that vaccines alone will not end the pandemic. Here, it’s vital we stop and think about where we have got to and what remains to be done. In this context, we can learn from another viral epidemic that was first recognised 40 years ago, and that we are still facing: HIV.

HIV can be considered the forgotten epidemic – the word pandemic was not used to refer to HIV – but the experience of dealing with it has some parallels and lessons for the current Covid-19 pandemic, even if the infectivity and worldwide economic and social impact of Covid has greatly exceeded that of HIV already.

Läs hela Lessons from the ”forgotten epidemic” här. (Länk till The Psycholgist)