Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Transpersoners tillgång till hiv- och STI-prevention

Transpersoners tillgång till hiv- och STI-prevention

Onsdagen den 11 november anordnar Posithiva Gruppen ett virtuellt lunchseminarium om transpersoners tillgång till hiv- och STI-prevention och vård. Inbjuden föreläsare är Max Appenroth: transaktivist, folkhälsovetare och koordinator för arbetsgruppen ”Trans Men & HIV” hos GATE (Global Action for Trans Equality). Seminariet kommer innehålla både föreläsning och frågestund.

Seminariet är gratis och öppet för alla, men föranmälan krävs. Du anmäler dig enklast via denna länk: https://forms.gle/uuBUbYsxZGHqQ5VC8, alternativt genom att mejla till anmalan(at)posithivagruppen.se eller ringa/sms:a till 070 040 77 81. Seminariet hålls på engelska.