22 okt 2020

Vinterhälsning från ordförande

Naturen förbereder sig för vila och ”dagarna mörknar minut för minut…”  I år har hösten dock färgats av coronapandemin och vi befinner oss alltjämt i ovisshetens landskap. Det har funnits en oro för att pandemin skulle ha en negativ inverkan på nästa års hivanslag. Men av statsbudgeten för 2020 framgår att ”Regeringen föreslår att 75 502 000 kronor anvisas under anslaget 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar för 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget till 75 502 000 kronor respektive år.” (sid 115, Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 9)

Vi kan likväl konstatera, att i förhållande till covid-19, har hivinfektionen fått en alltmer undanskymd plats såväl nationellt som globalt. Hiv måste ånyo ”komma ut” ur garderoben. Vi kan bidra till det genom att intensifiera vårt arbete att sprida såväl intellektuell som emotionell hivkunskap i ett medicinskt, psykosocialt, sexuellt och existentiellt perspektiv. Det är också angeläget att identifiera vilka målgrupper som är i störst behov av hivkunskap.

Vårt gemensamma hivarbete bidrar till att göra skillnad vad gäller både primärprevention som bemötande av personer som lever med hiv.

Lena Nilsson Schönnesson
Ordförande Riksförbundet Noaks Ark


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt