Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Social utsatthet bakom 1,7 miljoner nya hivfall

Social utsatthet bakom 1,7 miljoner nya hivfall

De globala målen mot hivepidemin havererar. Världen är långt ifrån de mål som UNAIDS ställt inför 2020*. Tack vare mediciner kan man idag leva med hiv, ha god hälsa och bilda familj. Dessutom eliminerar behandling överföring av hiv vid sexuellt umgänge. Ändå blev facit 2018 att 1,7 miljoner människor fick hiv och 770 000 människor dog i onödan.

Världen över sätter hiv fokus på sociala orättvisor. 54 procent av världens nya hivfall finns bland människor i olika former av social utsatthet – i Östeuropa, Mellanöstern och Nordafrika hela 95 procent. Intressant nog är det just i dessa regioner som tillgången till hivbehandling är som lägst i världen.

– Rättsvisegapet vidgas år för år, säger Jukka Aminoff på Riksförbundet Noaks Ark. Boven är moralism, skambeläggande av sexuellt överförda och blodburna sjukdomar och homofobi.

Sverige är världsledande i hivbehandling, men även här lever människor med hiv under oket av social stigmatisering. Psykosocialt stöd är en förutsättning för hälsa och välbefinnande på jämlika villkor.

Omkring 9000 personer lever med hiv idag i Sverige. Var tionde av dessa vet ännu inte om att de har hiv och det tar i genomsnitt 10 år innan man får allvarliga symtom. Därför är hivtestning mycket viktig för att tidigt diagnosticera och sätta in behandling. Personer utan behandling kan överföra hiv till andra och bli allvarligt sjuka.

– Vi måste oförtrutet satsa på hivprevention och fortsätta erbjuda psykosocial stödverksamhet med särskilt fokus på människor i utsatthet, och där har frivilligorganisationerna en nyckelroll. Vi välkomnar att UNAIDS lyfter fram ”Communities make the difference” som årets tema, säger Lena Nilsson Schönnesson, förbundsordförande på Riksförbundet Noaks Ark.

*År 2020 ska 90 procent av alla hivinfektioner vara diagnostiserade, 90 procent av dessa behandlade och 90 procent av de behandlade ska ha så låga virusmängder att hiv inte längre överförs vid sex. Idag är motsvarande siffror 79-78-86.