Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Davina Conner om U=U

Davina Conner om U=U

Davina Conner är aktivist, medgrundare och ledamot, U=U Prevention Access Campaign.
(U=U står för Undetectable = Untransmittable)

Se hennes entusiasmerande föreläsning från konferensen ”Smittfri hiv – vad innebär det för individen och samhället?” 8 november 2019.

Till filmen.