Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Kungligt pris till Noaks Ark Småland & Halland

Kungligt pris till Noaks Ark Småland & Halland

Föreningen Noaks Ark Småland & Hallands projekt Friends to friends har nominerats av Länsstyrelsen till Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige – och vunnit!

Föreningens ordförande Elisabet Flennemo, verksamhetsansvarig och projektledare Farhad Khaghani, projektmedarbetare Saman Dastgerdi och föreningens administratör Emma Johannisson medverkade vid prisutdelningen hos landshövdingen.
Även Röda Korset, Växjökretsen, var på plats för att ta emot diplom.
En mycket fin utmärkelse som uppmuntrar både medarbetare och volontärer.

Stort varmt grattis!