Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Är det sant att behandlad hiv inte smittar?

Är det sant att behandlad hiv inte smittar?

Ja, redan 2008 publicerades en schweizisk studie som indikerade att läkemedelsbehandlad hiv inte överförs vid sexuellt umgänge. År 2016 offentliggjordes studien PARTNER 1, som hade samlat data från 40 000 oskyddade samlag mellan personer med behandlad hiv och deras osmittade partners under 1,3 års tid. Inga överföringar av hiv rapporterades.

Då majoriteten av de dokumenterade samlagen var vaginala kompletterades studien med ytterligare data från oskyddade anala samlag mellan män under 1,6 års tid. Resultaten från denna studie sammanfogades med motsvarande data från den första studien till PARTNER 2 (2018) som hade följt upp 77 000 oskyddade anala samlag mellan män som levde med hiv och deras manliga partners utan hiv. Inte heller här rapporterades överföringar av hiv.

Partnerstudierna är inte de enda som genomförts på området. De senaste åren har tre stora studier följt upp oskyddade vaginala och anala samlag hos par där den ena har hiv och den andra inte. Medan partnerstudierna inkluderade både hetero- och homosexuella par följde HPTN 052-studien upp oskyddade vaginala samlag. Opposites Attract-studien som offentliggjordes 2017 inkluderade endast homosexuella par, då 12 000 oskyddade anala samlag följdes upp. Ingen av studierna har rapporterat några överföringar av hiv.

 

Behöver en person med hiv berätta om sin infektion vid en sexuell kontakt?

Nej, enligt gällande smittskyddsföreskrifter är man inte skyldig att berätta för sin sexpartner att man har hiv om behandlingen fungerar.

 

Måste man använda kondom ändå?

Medicinskt finns det ingen risk för att behandlad hiv ska överföras vid sex. Eventuell förekomst av annan sexuellt överförbar sjukdom ökar inte hivrisken. Men formellt gäller tidigare givna föreskrifter om kondomanvändning tills den behandlande läkaren har ändrat dem. Smittskyddsläkarföreningen i Sverige har uppdaterat de föreskrifter som behandlande läkare har att ge patienterna, du hittar dem här.  (För att hitta smittskyddsblad riktat till patienter som lever med hiv, klicka här.) Ifall det uppstår tveksamheter vid läkarbesök är vårt råd att kontakta regionens smittskyddsläkare i frågan.

 

Smittar inte hiv alls numera?

Studier har entydigt visat att behandlad hiv inte överförs vid sexuellt umgänge. I dagsläget är det för tidigt att säga hur mycket smittrisken minskar om man delar injektionsverktyg. Blodtransfusion, organdonation eller amning anses alltjämt innebära smittrisk även om donatorns hivinfektion är välbehandlad.

Riksförbundet Noaks Ark
2019-06-28