06 mar 2019

Försiktigt hopp om framtida bot

Det är glädjande att ett andra fall av botad hiv nu ger oss hopp om att det kan finnas ett bot mot hiv i framtiden. Det nya fallet ger större förståelse för vad som också hände med Timothy Brown, som rapporterades vara botad från hiv redan 2007.

Den nya patienten, kallad Londonpatienten fick hiv 2003 och diagnostiserades även han med cancersjukdomen Hodgkins lymfom. 2016 genomgick han en benmärgstransplantation. Donatorn hade en genetisk mutation i den så kallade CCR5-genen, som medför att hivviruset inte kommer in i cellerna. Såväl Londonpatienten som Timothy Brown fick benmärg med genmutationen.

– Det är oklart om mutationen i CCR5 är en nyckel som kan leda till framgångar inom läkemedelsforskningen, men båda fallen är intressanta på basforskningsnivå, ett första steg som förhoppningsvis i framtiden kan leda oss till ett bot mot hiv, säger Jukka Aminoff på Riksförbundet Noaks Ark.

Se nyhetsinslaget på TV4 med Daniel Rahm och Piotr Nowak om studien där personen blev virusfri efter stamcellstransplantation mot cancer.

 


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.
Extraöppet på World Aids Day, 1 December: 10:00-14:00

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt