Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Försiktigt hopp om framtida bot

Försiktigt hopp om framtida bot

Det är glädjande att ett andra fall av botad hiv nu ger oss hopp om att det kan finnas ett bot mot hiv i framtiden. Det nya fallet ger större förståelse för vad som också hände med Timothy Brown, som rapporterades vara botad från hiv redan 2007.

Den nya patienten, kallad Londonpatienten fick hiv 2003 och diagnostiserades även han med cancersjukdomen Hodgkins lymfom. 2016 genomgick han en benmärgstransplantation. Donatorn hade en genetisk mutation i den så kallade CCR5-genen, som medför att hivviruset inte kommer in i cellerna. Såväl Londonpatienten som Timothy Brown fick benmärg med genmutationen.

– Det är oklart om mutationen i CCR5 är en nyckel som kan leda till framgångar inom läkemedelsforskningen, men båda fallen är intressanta på basforskningsnivå, ett första steg som förhoppningsvis i framtiden kan leda oss till ett bot mot hiv, säger Jukka Aminoff på Riksförbundet Noaks Ark.

Se nyhetsinslaget på TV4 med Daniel Rahm och Piotr Nowak om studien där personen blev virusfri efter stamcellstransplantation mot cancer.