Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

”Vi är bestörta över aningslösheten kring patientsekretess”

”Vi är bestörta över aningslösheten kring patientsekretess”

Vi är bestörta över den nonchalans och aningslöshet kring patientsekretess som avslöjats hos flera landsting, i samband med de inspelade samtalen på 1177.

– Att känna sig trygg i ett så utsatt läge som när man är sjuk eller orolig är a och o, säger Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark. 

Till Noaks Ark Direkt ringer människor som är oroliga över hiv eller andra sexuellt överförbara sjukdomar. En förutsättning för att de ska kunna prata fritt är att det som sägs stannar där.

– Vi har tagit emot samtal i över 30 år, sekretessen är fullständig. Inte ett enda samtal har spelats in. Den som ringer registreras inte, det går aldrig att se telefonnumret från den som ringer, säger Jukka Aminoff.