20 jan 2014

Hiv – dags att gå vidare

Det är mer än 30 år sedan hiv kom till Sverige och mycket positivt har hänt sedan dess.Men stigmatiseringen är fortfarande stark och sjukdomen kopplad till rädsla, avståndstagande och skam. Många av de omkring 6500 människor i Sverige som lever med sjukdomen smyger fortfarande med sin hiv och vågar inte berätta av rädsla för omgivningens reaktioner. Det är dags att gå vidare. Det är inte rimligt att så många som lever med hiv upplever att de inte kan vara öppna med sin hivstatus.

Kunskap och attityder om hiv
Smittskyddsinstitutet har sedan 1987 kartlagt kunskap och attityder hos allmänheten om hiv. Kunskaperna har över tid ökat, likaså toleransen. Men i den senaste undersökningen 2011 svarar ändå 20 procent att de skulle undvika nära kontakt med en arbetskamrat eller skolkamrat om de fick veta att denna hade hiv. Undersökningen vänder sig till personer mellan 16 och 49 år vilket statistiskt skulle innebära att denna attityd delas av omkring 850 000 människor i Sverige.

När det gäller kunskaperna har de visserligen ökat sedan 1980-talet, men i samma undersökning tror ändå fortfarande 25 procent (eller statistiskt räknat drygt en miljon svenskar i åldrarna 16-49 år) att hiv kan överföras av myggor och andra insekter. Omkring 15 procent anger offentliga toaletter som en möjlig smittväg. 6 av 10 anser att smittsamheten hos en person som har hiv inte alls påverkas av bromsmediciner. I själva verket är smittsamheten vid en väl fungerande behandling i princip minimal, givet att personen inte samtidigt har några andra sexuellt överförbara infektioner. Yngre under 20 år ger i undersökningen uttryck för en betydligt större rädsla än äldre och är samtidigt mindre benägna att skaffa sig information om hiv.

Hur smittar inte hiv?
Uppenbarligen är kunskapen om hur hiv smittar och kanske framförallt inte smittar för låg. Därför:

Nej, hiv smittar inte genom mat och dryck eller genom myggor och andra insekter. Inte heller via simbassänger, toaletter eller föremål som husgeråd. Ja,du kan krama, smeka och kyssa en person med hiv, ni kan dricka ur samma glas och röra vid varandra utan att hiv överförs mellan er. Ja, du kan ha nära kontakt med en arbetskamrat eller skolkamrat utan risk att bli smittad.

Vi är övertygade om att stigmat kring hiv till allra största del är förknippat med rädslan för den här sjukdomen. Och det är klart att ju mer dramatisk bild man har, desto mera rädsla handlar det om. Rädslan i sin tur är vi lika övertygade om beror till största delen på okunskap.

Dags att gå vidare !
Det är dags att vi vänder blad och går vidare när det gäller synen på hiv. Det är inte rimligt att så många som lever med hiv upplever att de inte kan vara öppna med sin hivstatus. Kunskapsnivån måste höjas och vi måste ta tag i våra fördomar. Därför några avslutande frågor till dig. Vet du själv tillräckligt om hiv? Om inte, är du beredd att ta reda på mer? På vilket sätt kan du bidra till att sprida kunskap bland vänner, skolkamrater eller arbetskamrater och därmed minska rädslan och stigmatiseringen kring hiv?

Anna Åkerhielm, vice ordförande Riksförbundet Noaks Ark
Jukka Aminoff, kanslichef, Riksförbundet Noaks Ark


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt