Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Gränsöverskridande kärlek i norr

Gränsöverskridande kärlek i norr

Just nu pågår Border Pride i Torneå – Haparanda. Noaks Ark Norra Norrland är på plats och med såväl kunskap som kondomer.

BorderPride är en manifestation för gränslös kärlek och arrangörerna välkomnar alla oavsett kön, ålder, etnisk eller nationell härkomst, nationalitet, språk, religion eller trosuppfattning, åsikt, handikapp, hälsotillstånd, sexuell läggning eller något annat att delta i arrangemanget.

Pridefllaggan i topp!

Noaks Ark Norra Norrland mötte 900 elever under Pride-dagarna som avslutades med artisten Kaliffas mycket uppskattade konsert.