Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Handikappersättningen för hiv försvinner

Handikappersättningen för hiv försvinner

Från och med juli i år kommer personer som lever med hiv inte längre kunna erhålla statlig handikappersättning. I stället kan man söka merkostnadsersättning, ett ekonomiskt stöd som infördes 2019 och som beviljas för maximalt 18 månader. Handikappersättningen har varit viktig framför allt för en del personer som diagnostiserades med hiv för många år sedan och som i brist på effektiv behandling blev tidigt sjukskrivna.

– Plötsligt sker det förändringar som inte är förankrade hos dem som blir berörda, säger Håkan Jörnehed, ordförande för Noaks Ark Stockholm. Jag blir bekymrad, framför allt för äldre hivpositiva.

Posithiva Gruppen har sammanställt information om förändringen. Du hittar informationen här.