Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Allt du behöver veta om hiv på 3 minuter

Allt du behöver veta om hiv på 3 minuter

I lugn och ro kan du nu lyssna på allt du behöver veta om hiv. Hur hiv smittar och inte smittar, den effektiva behandlingen och om hivtest. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

Lyssna här. (Länk till Noaks Ark-podden)