Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Sommarhälsning från ordförande

Sommarhälsning från ordförande

Coronavirus, ett osynligt hot mot vår existens, berör oss alla mer eller mindre i såväl vår privata som arbetsrelaterade sfär. Oavsett vår hivstatus, befinner vi oss i en extraordinär situation, som i hög grad utmärks av ovisshet och begränsningar. Hur vi tacklar dessa är en utmaning och påverkas av vår livshistoria, vår personlighet, vårt sociala nätverk och det samhälleliga klimatet.

Ovissheten kommer också till uttryck i vilken utsträckning coronapandemin får psykologiska, sexuella och/eller sociala följdverkningar för personer som lever med hiv. Inte heller kan vi förutspå om, och i så fall hur, pandemin kommer påverka framtida politiska inställning till och finansiering av hivpreventionsarbetet inklusive hivtestning samt det psykosociala stödarbetet riktat till personer som lever med hiv.

Jag vill tacka alla anställda och volontärer i Noaks Ark-föreningarna för allt arbete, trots ovisshetens olika skepnader. Vi måste tillsammans sträva efter och stötta varandra i att inte bli handlingsförlamade till följd av ovissheten och hindra oss från att fortsatta vårt angelägna hivarbete.

Jag vill tillönska alla en trivsam midsommar och en välbehövlig och avstressande semester.

Njut av sommaren och vår vackra svenska natur!

Lena Nilsson Schönnesson
Ordförande Riksförbundet Noaks Ark