15 jun 2020

Sommarhälsning från ordförande

Coronavirus, ett osynligt hot mot vår existens, berör oss alla mer eller mindre i såväl vår privata som arbetsrelaterade sfär. Oavsett vår hivstatus, befinner vi oss i en extraordinär situation, som i hög grad utmärks av ovisshet och begränsningar. Hur vi tacklar dessa är en utmaning och påverkas av vår livshistoria, vår personlighet, vårt sociala nätverk och det samhälleliga klimatet.

Ovissheten kommer också till uttryck i vilken utsträckning coronapandemin får psykologiska, sexuella och/eller sociala följdverkningar för personer som lever med hiv. Inte heller kan vi förutspå om, och i så fall hur, pandemin kommer påverka framtida politiska inställning till och finansiering av hivpreventionsarbetet inklusive hivtestning samt det psykosociala stödarbetet riktat till personer som lever med hiv.

Jag vill tacka alla anställda och volontärer i Noaks Ark-föreningarna för allt arbete, trots ovisshetens olika skepnader. Vi måste tillsammans sträva efter och stötta varandra i att inte bli handlingsförlamade till följd av ovissheten och hindra oss från att fortsatta vårt angelägna hivarbete.

Jag vill tillönska alla en trivsam midsommar och en välbehövlig och avstressande semester.

Njut av sommaren och vår vackra svenska natur!

Lena Nilsson Schönnesson
Ordförande Riksförbundet Noaks Ark


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt