Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Nya data från Wuhan visar ingen ökad risk för corona för dem som har hiv

Nya data från Wuhan visar ingen ökad risk för corona för dem som har hiv

Nya data från staden Wuhan i Kina visar att människor som lever med hiv inte drabbats värre av det nya coronaviruset än andra människor i staden. De nya uppgifterna styrker Världshälsoorganisationens (WHO) tidigare ståndpunkt att människor med behandlad hiv inte uppvisar högre risk för att smittas av coronaviruset eller att bli sjukare av coronaviruset än andra. Ett informationsblad med mera information om fynden i Wuhan hittar du här.