Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Pressmeddelande coronautbrottet

Pressmeddelande coronautbrottet

Löper personer med hiv större risk att bli allvarligt sjuka i coronaviruset?

Utbrottet av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 väcker många frågor. Hivorganisationen Noaks Ark bevakar frågan ur ett hivperspektiv. Vår nationella telefonrådgivning Noaks Ark Direkt svarar på allmänhetens frågor och regionala Noaks Ark-föreningar möter oron hos personer som lever med hiv.

Noaks Ark har intervjuat statsepidemiologen Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten och professor Anna-Mia Ekström på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge om det nya coronaviruset ur ett hivperspektiv. Båda intervjuerna finns på Noaks Ark-podden.

– Noaks Ark bevakar coronautbrottet kontinuerligt ur ett hivperspektiv, uppger förbundsordförande Lena Nilsson Schönnesson. Det är relevant av flera skäl.

Hivläkemedlet Kaletra, en så kallad proteashämmare som dämpar ett av de enzymatiska systemen i virusets livscykel, prövas nu även mot coronaviruset, då det tidigare visat sig kunna lindra symtom orsakade av ett annat coronavirus, sars.

Löper personer med hiv större risk att bli allvarligt sjuka i coronaviruset? Kan de mediciner som ges mot hiv till och med skydda mot coronaviruset? Behöver personer med hiv tänka på något särskilt? Lyssna på experterna på Noaks Ark-podden.

https://noaksarkpodden.podbean.com/

Du hittar dem även via www.noaksark.org

Frågor om coranaviruset? Ring nationella informationsnumret 113 13. Frågor om hiv? Ring Noaks Ark Direkt 020-78 44 40 eller kontakta din närmaste Noaks Ark-förening som du hittar på www.noaksark.org.

Ladda ner hela pressmeddelandet här, med presskontakter.