Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Att leva med hiv – halvdagsutbildning

Att leva med hiv – halvdagsutbildning

Noaks Ark och Smittskydd Norrbotten anordnar en utbildning om hiv i Kiruna och Piteå. Utbildningen är kostnadsfri. Du som arbetar inom vård och omsorg, men även inom organisation/förening inbjuds.

Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för mer än 30 år sedan. Genom utbildningen får du bland annat veta mer om dagens behandling av hiv, som gör att hiv inte smittar vid sex, och hur den påverkar livet för personer som lever med hiv.

Datum och tid Kiruna: Måndag den 16 december 2019 kl. 13.00-16.30
Plats: Lappland-rummet, Folkets Hus, Lars Janssonsgatan 17, Kiruna
Vi bjuder på fika.

Anmäl dig här till Kiruna.

Sista anmälningsdag: Måndag den 2 december

Datum och tid Piteå: Tisdag den 17 december 2019 kl. 13.00-16.30
Plats: Kaleido, Storgatan 44, Piteå
Vi bjuder på fika.

Anmäl dig här till Piteå.

Sista anmälningsdag: Måndag den 2 december

För ytterligare information och frågor: asa.nordberg(at)noaksark.org

Preliminärt program:
13.00 Inledning
13.10 Hiv-läget i Sverige och Norrbotten
13.55 Hiv idag – diagnostik, behandling, den globala utmaningen
14.55 Fikapaus
15.10 Hiv idag – psykosociala faktorer, bemötande
15.25 Att leva och åldras med hiv i dag
16.25-16.30 Utvärdering och avslutning


Medverkande:
Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Smittskydd Norrbotten
Jukka Aminoff, utbildningsansvarig, Riksförbundet Noaks Ark
Inger Forsgren, vice ordförande, Kvinnocirkeln Sverige (KCS)

Välkommen!