Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Sexuell hälsa och livskvalitet hos transpersoner

Sexuell hälsa och livskvalitet hos transpersoner

Välkommen till lunchseminarium torsdag 10 oktober.

Galit Andersson disputerade nyligen vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. I hennes avhandling har hon kartlagt livskvaliteten hos transpersoner och hos personer som lever med hiv i Sverige. Under seminariet presenterar Galit sin forskning kring transpersoners hälsa generellt, och sexuell hälsa specifikt.

Torsdag 10 oktober 11.45 – 13.30 (vegetarisk wrap serveras från 11.45, seminariet börjar 12.00)

Eriksbergsgatan 46, Stockholm

O S A senast 7 oktober till lunchseminarium(at)noaksark.org

Seminariet kommer att sändas live på vår Youtubekanal, där det också kan ses i efterhand.