14 aug 2018

Hiv och sexuellt välbefinnande

Lunchseminarium 29 augusti 2018:

En viktig dimension av livskvalitet är sexuallivet. Personer som lever med hiv konfronterar olika påfrestningar med sexuallivet, vilka i sin tur kan inverka negativt på sexuella relationer, intimitet och sexuellt välbefinnande. Sexuellt välbefinnande är en aspekt av sexuell hälsa.

Internationella studier har visat att personer som lever med hiv (oavsett genus) skattar sitt sexuella välbefinnande lägre än personer som är hivnegativa. Forskningen pekar på att det är en sammansatt väv av psykosociala, psykologiska, sexuella och hälsorelaterade faktorer som bidrar till nedsatt sexuellt välbefinnande.

I den svenska livskvalitetsstudien ”Att leva med hiv i Sverige – En studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv” (2015) framkom att 49 procent av deltagarna rapporterade nedsatt sexuellt välbefinnande. Forskarteamet har, separat för kvinnor och män, undersökt direkta och indirekta kopplingar mellan sociodemografiska, kliniska, psykologiska och sexuella faktorer och nedsatt sexuellt välbefinnande. Resultaten har publicerats i artikeln Sexual (Dis)satisfaction and its contributors among people living with HIV infection in Sweden*

Lena Nilsson Schönnesson presenterar resultaten från studien och deras kliniska relevans vid ett lunchseminarium den 29 augusti kl. 12.00 – 13.30 på Riksförbundet Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46 i Stockholm. Lättare vegetarisk lunch serveras.

OSA senast 27 augusti till lunchseminarium@noaksark.org

*Lena Nilsson Schönnesson, Galit Zeluf, Diego Carcia-Huidobro, Michael W. Ross, Lars E. Eriksson, Anna Mia Ekström (2018). Sexual (Dis)satisfaction and its contributors among people living with HIV infection in Sweden. Archives of Sexual Behavior, läs artikeln här.

Lena Nilsson Schönnesson är docent och leg psykolog med specialistkompetens inom klinisk psykologi, samt förbundsordförande på Riksförbundet Noaks Ark.

Här kan du ladda ner Lena Nilsson Schönnessons presentation.


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt