Guldarken

Till pristagare för Riksförbundet Noaks Arks Guldarken‐pris kan utses en eller flera personer som i sitt engagemang, sin forskning eller annan verksamhet gjort betydande insatser med relevans för hivfrågan, vilka ännu inte fått tillbörligt erkännande och uppmärksamhet. Guldarken delades ut för första gången i samband med Noaks Ark Stockholms 30-årsfirande den 6 oktober, 2016. På grund av coronapandemin pausades Guldarken under 2020 och 2021.

Guldarken 2019 tilldelades Inger Forsgren. Hon har gett röst åt kvinnor med hiv, personer som injicerar droger och lever med hiv och på senare tid åt att åldras med hiv. Hon tvekar inte att vara personlig, inte heller att röra sig över hela vårt land för att föra ut budskapet om hur det är att leva med hiv, bemötande och sexualitet. Inger har levt med hiv i 35 år.
Lyssna på henne här. 

Guldarken 2018 tilldelades Lorraine Sherr, José Catalan och Barbara Hedge som 1991 initierade och anordnade helt på frivillig basis en första internationellt psykosocialt inriktad hivkonferens, AIDS Impact. Förutom sitt kliniska och vetenskapliga hivarbete, har de fortsatt sitt oförtröttliga volontära arbete som huvudansvariga för AIDS Impactkonferenserna, vilka äger rum vartannat år. Syftet med AIDS Impact är att utifrån forskning, klinisk erfarenhet samt erfarenheter från civilsamhället belysa angelägna frågeställningar kopplade till hivprevention, behandling och vård i ett globalt perspektiv.

– Bättre än Nobelpriset, sade Lorraine Sherr när hon och José Catalan tog emot utmärkelsen av förbundsordförande Lena Nilsson Schönnesson.

Pristagare av Guldarken 2017 var Janina Ludawska, 96 år, från Tensta. Janina Ludawska tillhör Sveriges tidigast engagerade volontärer inom hivprevention och psykosocialt stöd riktat till personer som lever med hiv. Janina blev aktiv inom Noaks Ark–rörelsen i mitten av 1980-talet och var trots sin höga ålder fortfarande aktiv inom Noaks Ark i Stockholm då hon tog emot utmärkelsen. Hennes pionjärinsatser inkluderar ett stort antal resor till Östeuropa med insamlade hivmediciner. I flera länder, även i Europa, rådde i många år brist på hivläkemedel. I stället för att kasta bort överbliven medicin i Sverige samlade Janina in dem, förde noggranna anteckningar om preparaten och deras utgångdatum och delade ut dem till kliniker som tacksamt tog emot medicinerna.

Många gånger var Janina också en rollmodell för sjukvårdpersonal som hade bristfälliga kunskaper om hiv och som ofta var rädda för patienterna.

(På bilden ses hon tillsammans med Noaks Ark Stockholms dåvarande ordförande Birgitta Rydberg.)

Guldarkens första pristagare (2016) var professor Margareta Böttiger, statsepidemiolog åren 1976–1993. Hennes pionjärinsatser var avgörande för att väcka hivfrågan inom sjukvården, bland beslutsfattare, medier och allmänheten.

– Margareta Böttiger var en av de första personer i Sverige som engagerade sig för hivfrågan och för de personer som drabbades av sjukdomen i en tid då det sociala stigmat kring sjukdomen var förödande, sade Riksförbundets kanslichef Jukka Aminoff.

Margareta Böttiger, pristagare 2016.

Guldarken 2022

Riksförbundet Noaks Arks Guldarken‐pris 2022 tilldelas artisten och skådespelaren Andreas Lundstedt för hans betydande insatser inom hiv.

“Jag är otroligt ärad att ta emot det här priset. Jag vill att det ska vara en naturlighet att kunna prata om HIV och att dela med sig av kunskap, och rädslor, och jobba bort stigmatisering. Våga ställa “dumma frågor”. När jag fick reda på att jag hade HIV trodde jag att jag skulle dö. Att viruset skulle äta upp mig inifrån. Jag vill aldrig att någon ska behöva uppleva den känslan igen. För den är inte sann. Det funkar inte så längre.”

I sin motivering lyfter Noaks Ark fram att ingen annan person har gjort så mycket för att förändra attityder i samhället och minska stigmat kring hiv som Andreas. Med stort mod och starkt engagemang belyser han kontinuerligt hiv-frågan i media, i hans egna uppsättningar samt i boken Mitt positiva liv. Andreas har under lång tid utfört ett mycket betydelsefullt och uppskattat volontärarbete för Noaks Ark och är ett respekterat språkrör för frågor relaterade till hiv. 

Guldarken 2022 - Andreas Lundstedt - Noaks Ark
Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Noaks Ark Direkt

Du kan vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Under vecka 29 och 30 har vi öppet måndag, onsdag och fredag.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt