Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

Noaks Ark Riksförbundet | Guldarken
2561
page-template-default,page,page-id-2561,page-child,parent-pageid-125,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,side_menu_slide_with_content,width_470,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.4,vc_responsive
 

Guldarken

Guldarken är en årlig utmärkelse för förtjänstfulla insatser som bidragit till en begränsning av hiv och dess konsekvenser. Priset delades ut för första gången i samband med Noaks Ark Stockholms 30-årsfirande den 6 oktober, 2016.

Guldarken 2018 tilldelas Lorraine Sherr, José Catalan och Barbara Hedge som 1991 initierade och anordnade helt på frivillig basis en första internationellt psykosocialt inriktad hivkonferens, AIDS Impact. Förutom sitt kliniska och vetenskapliga hivarbete, har de fortsatt sitt oförtröttliga volontära arbete som huvudansvariga för AIDS Impactkonferenserna, vilka äger rum vartannat år. Syftet med AIDS Impact är att utifrån forskning, klinisk erfarenhet samt erfarenheter från civilsamhället belysa angelägna frågeställningar kopplade till hivprevention, behandling och vård i ett globalt perspektiv.

– Bättre än Nobelpriset, sade Lorraine Sherr när hon och José Catalan tog emot utmärkelsen av förbundsordförande Lena Nilsson Schönnesson.

Pristagare av Guldarken 2017 var Janina Ludawska, 96 år, från Tensta. Janina Ludawska tillhör Sveriges tidigast engagerade volontärer inom hivprevention och psykosocialt stöd riktat till personer som lever med hiv. Janina blev aktiv inom Noaks Ark–rörelsen i mitten av 1980-talet och var trots sin höga ålder fortfarande aktiv inom Noaks Ark i Stockholm då hon tog emot utmärkelsen. Hennes pionjärinsatser inkluderar ett stort antal resor till Östeuropa med insamlade hivmediciner. I flera länder, även i Europa, rådde i många år brist på hivläkemedel. I stället för att kasta bort överbliven medicin i Sverige samlade Janina in dem, förde noggranna anteckningar om preparaten och deras utgångdatum och delade ut dem till kliniker som tacksamt tog emot medicinerna.

Många gånger var Janina också en rollmodell för sjukvårdpersonal som hade bristfälliga kunskaper om hiv och som ofta var rädda för patienterna.

(På bilden ses hon tillsammans med Noaks Ark Stockholms ordförande Birgitta Rydberg.)

Guldarkens första pristagare (2016) var professor Margareta Böttiger, statsepidemiolog åren 1976–1993. Hennes pionjärinsatser var avgörande för att väcka hivfrågan inom sjukvården, bland beslutsfattare, medier och allmänheten.

– Margareta Böttiger var en av de första personer i Sverige som engagerade sig för hivfrågan och för de personer som drabbades av sjukdomen i en tid, då det sociala stigmat kring sjukdomen var förödande, säger Riksförbundets kanslichef Jukka Aminoff.