Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Noaks Ark-modellen

Noaks Ark verkar för förhindra spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner samt öka välbefinnandet för den som lever med hiv och närstående. Vi arbetar från tre håll; kunskap, stöd och opinionsbildning.

 

Kunskap

Noaks Ark har ett stort kursutbud, publicerar informationsmaterial om hiv samt driver telefonrådgivningen Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. Vårt informationsarbete fokuserar främst på primärprevention och på att stärka positionen för personer som lever med hiv i samhället, genom arbete mot stigmatisering. Hos oss kan du lära dig mer om hiv genom kurser, föreläsningar och informationsmaterial. Man kan vända sig till oss både som privatperson och i sin yrkesroll. Du kan också få svar på frågor om hiv och annat som kan överföras vid sex om du ringer till Noaks Ark Direkt 020-78 44 40 eller något av de lokala kontoren.

 

Stöd

Noaks Ark finns till för alla som lever med hiv. Vi erbjuder samtalsgrupper, enskilda stödsamtal, psykoterapi och sociala aktiviteter för hivpositiva och närstående. Alla människor är olika och vi försöker hitta olika sätt att stärka hivpositiva samt öka välbefinnandet hos de som lever med hiv och deras närstående. Noaks Arks stödverksamhet arbetar även med sekundärprevention, det vill säga hjälpa de som redan lever med hiv att inte föra smittan vidare.

 

Opinionsbildning

För många människor är det de ser på tv eller läser i tidningen de enda källorna till kunskap om hiv. Därför är mediernas roll viktig när det gäller att skapa medvetenhet och engagemang kring hivfrågor. Noaks Ark arbetar ständigt med att lyfta olika hivfrågor genom olika former av påverkansarbete, debattartiklar och pressmeddelanden.