Vi tycker

Åsikter, policyer och remissyttranden

Sprututbytespolicy

Noaks Ark har sedan slutet av 1980-talet förordat sprututbyte som metod för minskad smittspridning av blodburna sjukdomar såsom hiv och hepatiterna B och C. Noaks Ark vidhåller att sprutbyte inte är en narkotikapolitisk åtgärd, utan en hälsopolitisk insats för en särskilt sårbar och riskutsatt grupp. Vi vill betona allas rätt till en jämlik hälsa och hävda drogmissbrukares rätt till hälsovård som är anpassad till deras behov och livsvillkor.

Policyn i sin helhet

Remisser och yttranden

Riksförbundet Noaks Ark och tidigare Stiftelsen Noaks Ark Röda Korset har vid ett flertal tillfällen varit remissinstans för utredningar och förslag inom hivområdet.

Riksförbundet Noaks Arks remissyttrande om – En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49)

Riksförbundet Noaks Arks remissyttrande om – Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM)

Noaks Arks ställningstaganden och policyer

Sprututbyte

Sprutbyte är en verksamhet där använda sprutor och kanyler byts ut mot sterila oanvända i syfte att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som brukar narkotika.

Under de snart 25 år som en intensiv debatt om sprututbyte pågått i Sverige har alltför många injektionsmissbrukare smittats av hepatit och hiv. Sedan 2006 har landstingen haft möjlighet att självständigt fatta beslut om sprututbyte, och i dag bedrivs sådan verksamhet i Malmö, Lund, Helsingborg, Kalmar och Stockholm.

I Region Skåne, där verksamheten bedrivits i många år, har endast enstaka fall av hiv upptäckts sedan år 2000 och någon inhemsk spridning av hiv förekommer knappast i gruppen injektionsmissbrukare. I Stockholms läns landsting har däremot hiv spridits bland injektionsmissbrukare sedan mitten av 1980‐talet och under 2000‐talet har i genomsnitt ett 20‐tal nya hivfall om året rapporterats. I Stockholm har sprututbytet initierats
alldeles nyligen.

De vetenskapliga beläggen visar tydligt att väl utformade sprututbytesprogram utgör en effektiv metod för att minska spridningen av hiv och hepatit varför bland andra WHO, UNAIDS, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen förordar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska spridningen av hiv och hepatit. Utöver de humanitära
vinsterna innebär varje missbrukare som förhindras att bli smittad stora hälso‐ och samhällsekonomiska besparingar.

Noaks Ark har sedan slutet av 1980‐talet förordat sprututbyte som metod för minskad smittspridning. Genom åren har de vetenskapliga belägg som ger stöd för sprututbyte blivit fler och tydligare. Dessa kan sammanfattas med att:

 • sprutbyte motverkar spridningen av blodburna
  sjukdomar såsom hiv och hepatiterna B och C
 • sprutbyte ökar inte antalet narkomaner
 • sprutbyte påtvingar inte länder en drogliberal politik.

Noaks Ark vidhåller att sprutbyte inte är en narkotikapolitisk åtgärd, utan en
hälsopolitisk insats för en särskilt sårbar och riskutsatt grupp. Vi vill betona allas rätt till en jämlik hälsa och hävda drogmissbrukares rätt till hälsovård som är anpassad till deras behov och livsvillkor.

Enligt vår mening ska ideologiska principer lämna plats åt praktisk realism, sunt förnuft och ett medmänskligt förhållningssätt till personer i missbruk. Detta förutsätter tillgång till lättillgängliga mottagningar med sprututbyte. Enligt Noaks Ark ska sådan verksamhet utöver sprututbyte erbjuda:

 • infektionsmedicinsk och psykosocial rådgivning
 • hygienisk information om blodburna och sexuellt överförbara infektioner
 • hivtestning och diagnostisering av andra infektioner
  vaccinationer
 • kontakt med psykoterapeutiska insatser
 • kontakt med vård och behandling i avsikt att sluta med missbruket, helst av allt
 • innan patienten ådrar sig kroniska sjukdomar.

Policy antagen av Riksförbundet Noaks Arks förbundsstyrelse 2013-06-10

Policyn i sin helhet som pdf-fil

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt